E-moving Students Portfolio
Een responsive Wordpress thema voor het ontwikkelen van een portfolio

E-Moving Students Portfolio is een Portfolio Systeem dat in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam ontwikkeld is voor het gebruik in het (thema) onderwijs. Studenten/Leerlingen krijgen de beschikking over een eigen portfolio waar ze hun producten en prestaties kunnen publiceren. Binnen dit systeem kunnen ze individueel aan een eigen portfolio werken of samen aan een gezamenlijk portfolio. Docenten hebben een eigen rol binnen het portfolio en kunnen de studenten opdrachten, feedback en een beoordeling geven.

EMS Portfolio is ontwikkeld als een responsive WordPress thema. Dat wil zeggen dat het formaat van de site zich zal aanpassen aan het device waarop het vertoont wordt. Het EMS portfolio is ook te onderhouden vanaf ieder device.

PORTFOLIO
EMS is een WordPress Thema waar de student alleen of gezamenlijk een portfolio maakt. Opdrachten kunnen door docenten beoordeeld worden via een ingebouwde scorekaart.
voorbeeld
Project planning
Een planning van een project zichtbaar in een tijdlijn
[title]
FAQ container
Heb je een vraag over het EMS portfolio kijk of onderstaande antwoorden je kunnen helpen
Hoeveel containers passen er op een homepage?
Er passen een onbeperkt aantal containers op een homepage.
Waar bestaat de content van een tegel uit?
De content van een tegel kan uit van alles bestaan, video, foto's, tekst, PDF, etc. De student is vrij in de opmaak. In de shortcode-pagina van het EMS worden een aantal suggesties gedaan om de opmaak van zo'n pagina te beinvloeden.
Waar bestaat een portfoliopagina uit?
Een portfoliopagina bestaat uit een 'headerimage', een algemene tekst container, een studentbox en een tegelcontainer.
Waar bestaat het EMS portfolio uit?
Het EMS portfolio heeft een algemene homepage, zoals deze homepage, en een portfolio-pagina.
Waar is de homepage van het EMS voor bedoeld?
De homepage van het EMS is enorm handig als er met groepen wordt gewerkt. De eigenaar van de groep, meestal de docent, gebruikt de homepage voor de algemene informatie gevat in de verschillende containers die beschikbaar zijn.
Welke containers bevat de homepage?
De homepage kan uit een of meer van de volgende containers bestaan: 1. een algemene tekst container, 2. een projectplanner container, 3. een FAQ container, 4. een container met tegels uit het portfolio van de studenten, 5. een videocontainer, 6. een streamer met of zonder achtergrondbeeld, 7. een nieuws container, 8. een student-progressie container, 9. een googlemap container.
Wat is een student-box?
Een student-box is een boxje op de pagina van de student waar een afbeelding van de student in staat, de naam van de student en de progressie van zijn/haar project gevat in sterren, en een eventuele cijferlijst die alleen zichtbaar is voor betreffende student.
Een portfolio bestaat uit tegels?
Ja, ieder die een portfoliopagina heeft maakt deze door tegels te maken. Iedere tegel heeft een voorzijde met een kop en wanneer men op de tegel klikt wordt de content van deze tegel zichtbaar.
E-Moving Students
Portfolio's maken op een makkelijke en overzichtelijke manier
Portfolio-tegels uitgelicht
Een tegel is een onderdeel van het portfolio van een student. De student kan aangeven welke van zijn tegels op de algemene Homepage kunnen komen te staan.
Nieuws
Dit is allemaal nieuws!
Tweede streamer
Streamer met of zonder een achtergrond plaatje
Studenten of studententeams
Teams of studenten gevat in een boxje. Progressie is wel dan niet zichtbaar in de vorm van sterren.
Wie, Wat, Waar?
Tegels aangemaakt door studenten kunnen worden voorzien van geocoördinaten.